Kraft Hortumu Kahve
Kraft Hortumu Nikel
Kaft Hortumu Siyah